Općina Dugopolje

Općina Dugopolje

Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Službeni vjesnik - 2008

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 6-2008

OPĆINSKO VIJEĆE Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Dugopolje za 2008. godinu ….153 Izmjene […]

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 5-2008

OPĆINSKO VIJEĆE Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Oopćine Dugopolje za 2008. godinu ….125 Izmjene […]

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 4-2008

OPĆINSKO VIJEĆE Odluka o prihvaanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Dugopolje za prvo polugodište 2008. […]

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 3-2008

OPĆINSKO VIJEĆE Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji Proračuna Općine Dugopolje za 2007. godinu […]

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 2-2008

OPĆINSKO VIJEĆE Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Dugopolje za 2007. godine …..9 […]

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 1-2008

OPĆINSKO VIJEĆE Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja proizvodno poslovne zone Podi […]