Općina Dugopolje

Općina Dugopolje

Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Javna nabava

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA OPCINE DUGOPOLJE

Na temelju članka 21. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) i članka 47. Statuta Općine Dugopolje…

Plan nabave Općine Dugopolje za 2015. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) i članka 47. Statuta Općine Dugopolje…

III IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPCINE DUGOPOLJE ZA 2014. GODINU

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) i članka 47. Statuta Općine Dugopolj…

II IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE OPCINE DUGOPOLJE ZA 2014. GODINU

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 47. Statuta Općine Dugopolje…