Općina Dugopolje

Općina Dugopolje

Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Javna nabava

DVD Dugopolje: Postupak javne nabave Nabava nove vatrogasne cisterne putem financijskog leasinga

DVD Dugopolje: Postupak javne nabave Nabava nove vatrogasne cisterne putem financijskog leasinga Dobrovoljno vatrogasno društvo Dugopolje […]

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA – IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA DUGOPOLJE

Naručitelj, Općina Dugopolje, planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova “Izgradnja […]

Postupak javne nabave Dovršetak izgradnje prometne infrastrukture u GZ Podi zapad 1. dio

  Postupak javne nabave Dovršetak izgradnje prometne infrastrukture u GZ Podi zapad 1. dio Općina […]

Izjava o donošenju plana nabave – Podi Dugopolje doo

Plan nabave moete preuzesti klikom na link.