Općina Dugopolje Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Javna nabava

Novi vrtić općine Dugopolje
15.07.2019.

Obavijest za nadmetanje, za postupak: Izgradnja dječjeg vrtića u Dugopolju

Općina Dugopolje je dana 15. srpnja 2019. godine objavila “Obavijest za nadmetanje ” za postupak: Izgradnja dječjeg vrtića u Dugopolju, broj objave: 2019/S 0F2-0028269.

Novosti 6
27.06.2019.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izgradnja dječjeg vrtića u Dugopolju

Naručitelj, Općina Dugopolje, planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova “Izgradnja dječjeg vrtića u Dugopolju“. Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj ovim putem, dana 27. lipnja 2019. godine stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju o nabavi i projektnu dokumentaciju s troškovnikom.

25.04.2019.

Poziv na dostavu ponude u ponovljenom postupku jednostavne nabave za: Veterinarske usluge

Na temelju Na temelju Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) i Pravilnika o […]

12.04.2019.

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za: Veterinarske usluge

Na temelju Na temelju Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) i Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (Službeni vjesnik Općine Dugopolje 1/17) upućujemo poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Veterinarske usluge ev. br. nabave JN05/19.

19.03.2019.

Obavijest za nadmetanje, za postupak: Geodetske usluge

Općina Dugopolje je dana 19. ožujka 2019. godine objavila “Obavijest za nadmetanje ” za postupak: […]

18.01.2019.

PLAN NABAVE OPĆINE DUGOPOLJE ZA 2019. GODINU

Aktivni plan nabave Općine Dugopolje za 2019. godinu možete pronaći na stranicama Elektroničkog oglasnika javne […]

03.12.2018.

Postupak javne nabave: Izgradnja reciklažnog dvorišta Dugopolje

  Općina Dugopolje je dana 3. prosinca 2018. godine objavila “Obavijest za nadmetanje ” za postupak: Izgradnja reciklažnog dvorišta Dugopolje, […]

29.11.2018.

“Obavijest za nadmetanje ” za postupak: Opskrba električnom energijom

  Općina Dugopolje je dana 29. studenog 2018. godine objavila “Obavijest za nadmetanje ” za postupak: Opskrba električnom energijom, broj […]