Općina Dugopolje

Općina Dugopolje

Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Izdavaštvo

Dugopoljski žrtvoslov (1941.-1948.)

Autori knjige Dugopoljski žrtvoslov (1941.-1948.) su diplomirana povjesničarka Blanka Matković i dr. sc. don Josip Dukić, profesor crkvene povijesti