dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 7-2017

OPĆINSKO VIJEĆE

1. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Dugopolje ……89
2. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi ……89
3. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi …..90
4. Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Narodne knjižnice u Dugopolju ….90
5. Odluka o donošenju pročišćenog teksta Prostornog plana uređenja općine Dugopolje …..91
6. Odluka o donošenju pročišćenog teksta Detaljnog plana uređenja Podi na području općine Dugopolje …..128
7. Odluka o ispravci greške u Odluci o donošenju Izmjena i dopuna UPU-a proizvodno-poslovne zone Podi zapad na području općine Dugopolje ……159
8. Odluka o donošenju pročišćenog teksta Urbanističkog plana uređenja proizvodno-poslovne zone Podi zapadna području općine Dugopolje ….160

OPĆINSKI NAČELNIK

1. Zaključak o odobrenju sredstava Županijskoj udruzi slijepih Split …..173
2. Zaključak o predlaganju Anđelka Bosančića za člana Nadzornog odbora Trgovačkog društva “Promet” d.o.o. Split, kao predstavnika Općine Dugopolje …..174
3. Zaključak o odobrenju sredstava za alpinističku ekspediciju na Himalaje …..174

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU LOKALNOG REFERENDUMA

1. Izvješće o provedenom lokalnom referendumu Općine Dugopolje održanom dana 20. kolovoza 2017. godine …174
2. Utvrđivanje nedonošenja odluke na referendumsko pitanje …..175

PREUZMITE DOKUMENT: Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 7-2017