Općina Dugopolje Općina Dugopolje Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 6 – 2018

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 6-2018

 

OPĆINSKI NAČELNIK
1. Izmjena Plana prijma u službu Općine Dugopolje za 2018. godinu …………………………………………………………….149