dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 6-2017

OPĆINSKO VIJEĆE

 1. Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju lokalnog referenduma ….53
 2. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju povjerenstva za provedbu lokalnog referenduma ….53
 3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dugopolje za 2016. godinu ….54
 4. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda ……….83
 5. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za Statut i Poslovnik …..83
 6. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Dugopolje …….83
 7. Rješenje o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za spomen obilježja i imena ulica i trgova ….84
 8. Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Dugopolje prikupljanjem pisanih ponuda ……84
 9. Odluka o općinskim porezima Općine Dugopolje …….85
 10. Odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Dugopolje za 2017. godinu ….86

OPĆINSKI NAČELNIK

 1. Odluka o osnivanju radne grupe za izradu Strategije razvoja općine Dugopolje …..87
PREUZMITE DOKUMENT: Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 6-2017