dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 5-2017

OPĆINSKO VIJEĆE

  1. Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije ….49
  2. Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje …..49
  3. Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Dugopolje ….49
  4. Rješenje o izboru potpredsjednice Općinskog vijeća Općine Dugopolje …..49
  5. Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Dugopolje …..50

OPĆINSKI NAČELNIK

  1. Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor Općinskog načelnika ….50
  2. Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova Općinskog vijeća Općine Dugopolje ……50
  3. Zaključak o osnivanju prava služnosti u korist HEP-a Operatora distribucijskog sustava d.o.o. DP Elektrodalmacija Split …..51
  4. Odluka o potvrđivanju imenovanja zapovjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva “Dugopolje” ….51
PREUZMITE DOKUMENT: Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 5-2017