dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 4-2017

OPĆINSKI NAČELNIK

  1. Plan unapređenja zaštite od požara na području općine Dugopolje za 2017. godinu ……41
  2. Plan čuvanja i ophodnje površina otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara ……43
  3. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih prosjeka i probijanja protupožarnih putova ……43
  4. Odluka o ustrojavanju motriteljsko dojavne službe …..44
  5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dugopolje …..45
PREUZMITE DOKUMENT: Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 4-2017