dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 3-2017

OPĆINSKO VIJEĆE

  1. Zaključak o raspisivanju javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Dugopolje prikupljanjem pisanih ponuda ……17
  2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Dugopolje za razdoblje srpanj 2016. – prosinac 2016. godine …..17
  3. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u općini Dugopolje za 2016. godinu …..18
  4. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata komunalne infrastrukture u općini Dugopolje za 2016. godinu …..21
  5. Zakljačak o prihvaćanju Financijskog izvješća Dječjeg vrtića “Cvrčak” Solin za I-XII/2016. godine …..22
  6. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Dugopolje …..22
  7. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Dugopolje …..22
  8. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Podi na području općine Dugopolje …..33
PREUZMITE DOKUMENT: Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 3-2017