Općina Dugopolje

Općina Dugopolje

Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 2-2018

OPĆINSKO VIJEĆE

 1. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Dugopolje – Bani sjever ……21
 2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Narodne knjižnice u Dugopolju za 2017. godinu ……..33
 3. Zaključak o prihvaćanju financijskog izvještaja Dječjeg vrtića Cvrčak – Solin za I-XII/2017. godine ……33
 4. Plan mreže Dječjih vrtića na području općine Dugopolje …….33
 5. Zaključak o financiranju kupnje električnih invalidskih kolica …….34
 6. Zaključak o financiranju adaptacije dijela stambene jedinice s izvedbom sanitarnog čvora …….35
 7. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnoj naknadi …….35
 8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u općini Dugopolje za 2017. godinu …….36
 9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata komunalne infrastrukture u općini Dugopolje za 2017. godinu …….39
 10. Odluka o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području općine Dugopolje na temelju pisanog ugovora …….40
 11. Statut Općine Dugopolje …….41
 12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Dugopolje za razdoblje srpanj 2017. – prosinac 2017. godine …….56
 13. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi ……56

 

OPĆINSKI NAČELNIK

 1. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za socijalnu skrb ……..56
 2. Odluka o financiranju projekta i/ili programa koji doprinose razvoju javnih potreba općine Dugopolje u 2018. godini …….57
 3. Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Cvrčak” – Solin ……59