dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 2-2017

OPĆINSKO VIJEĆE

  1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Narodne knjižnice u Dugopolju za 2016. godinu ……9
  2. Analizu stanja sustava civilne zaštite na području općine Dugopolje u 2016. godini ……9
  3. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području općine Dugopolje …..11
  4. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi …..14
  5. Odluka o ispravci greške u Odluci o donošenju Izmjena i dopuna UPU-a proizvodno – poslovne zone Podi zapadna području općine Dugopolje ….15

OPĆINSKI NAČELNIK

  1. Zaključak o stavljanju izvan snage ovlaštenja zamjeniku Općinskog načelnika da obavlja poslove iz djelokruga rada Pročelnika …..15
  2. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju nekretnine ……16

 

PREUZMITE DOKUMENT: Službeni vjesnik Općine Dugopolje - 2-2017