dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 1 – 2018

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 1-2018 

OPĆINSKO VIJEĆE

  1. Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije o mirovanju mandata iz osobnih razloga člana Općinskog vijeća Općine Dugopolje i početku obnašanja dužnosti zamjenice člana Općinskog vijeća Općine Dugopolje ……1
  2. Odluka o prijedlogu za promjenu Statuta Općine Dugopolje …..1
  3. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Dugopolje ……1
  4. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Dugopolje – Bani sjever …..11
  5. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi ……12
  6. Odluka o stambenom zbrinjavanju hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s područja općine Dugopolje ……13

OPĆINSKI NAČELNIK

  1. Odluka o imenovanju odgovorne osobe za kontrolu izvršenja ugovora u postupcima jednostavne nabave ……14
  2. Odluka o imenovanju odgovorne osobe za kontrolu izvršenja ugovora u području javne nabave …..15
  3. Zaključak o izboru učenika i studenata – korisnika stipendije za školsku/akademsku 2017./2018. godinu …….15
  4. Odluka o financiranju projekta i/ili programa koji doprinose razvoju javnih potreba u sportu općine Dugopolje u 2018. godini …….18
PREUZMITE DOKUMENT: Službeni vjesnik Općine Dugopolje - 1-2018