dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

Postupak javne nabave Opskrba električnom energijom

Općina Dugopolje je dana 29. siječnja 2017. godine objavila “Poziv za nadmetanje ” za postupak: Opskrba električnom energijom, broj objave: 2018/S 0F2-0002279.

Detalje o objavi možete vidjeti: https://eojn.nn.hr/