dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

Postupak javne nabave: Izgradnja reciklažnog dvorišta Dugopolje

 

Općina Dugopolje je dana 3prosinca 2018. godine objavila “Obavijest za nadmetanje ” za postupak: Izgradnja reciklažnog dvorišta Dugopolje, broj objave: 2018/S 0F2-0033705.
Detalje o objavi možete vidjeti: https://eojn.nn.hr/