dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

Posebna pisana obavijest o Objavi javne rasrapve o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Dugopolje – Bani Sjever na području Općine Dugopolje

Posebna pisana obavijest o Objavi javne rasrapve o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Dugopolje – Bani Sjever na području Općine Dugopolje

PREUZMITE DOKUMENT: Posebna pisana obavijest o Objavi javne rasrapve o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Dugopolje - Bani Sjever na području Općine Dugopolje