Općina Dugopolje

Općina Dugopolje

Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Dokumenti

Postupak javne nabave: Izgradnja reciklažnog dvorišta Dugopolje

  Općina Dugopolje je dana 3. prosinca 2018. godine objavila “Obavijest za nadmetanje ” za postupak: Izgradnja reciklažnog dvorišta Dugopolje, […]

“Obavijest za nadmetanje ” za postupak: Opskrba električnom energijom

  Općina Dugopolje je dana 29. studenog 2018. godine objavila “Obavijest za nadmetanje ” za postupak: Opskrba električnom energijom, broj […]

Službeni vjesnik Općine Dugopolje broj – 8 – 2018

  OPĆINSKO VIJEĆE 1. Zaključak o prihvaćanju Financijskog plana trgovačkog društva Podi Dugopolje d.o.o. za […]

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dugopolje

03.01. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Službeni vjesnik Općine Dugopolje broj   Na temelju […]

DVD Dugopolje: Postupak javne nabave Nabava nove vatrogasne cisterne putem financijskog leasinga

DVD Dugopolje: Postupak javne nabave Nabava nove vatrogasne cisterne putem financijskog leasinga Dobrovoljno vatrogasno društvo Dugopolje […]

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA – IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA DUGOPOLJE

Naručitelj, Općina Dugopolje, planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova “Izgradnja […]

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 7a-2018

OPĆINSKO VIJEĆE 1. Odluka o dodjeli Nagrade Općine Dugoplje za životno djelo poginulim hrvatskim braniteljima […]