Općina Dugopolje

Općina Dugopolje

Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Dokumenti

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 1-2010

OPĆINSKO VIJEĆE Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Dugopolje za 2010. godinu ……1 Program […]

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 4-2009

OPĆINSKO VIJEĆE Odluka o razrješenju čanova Komisije za popis birača ….109 Odluka o imenovanju članova […]

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 3-2009

OPĆINSKO VIJEĆE Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Dugopolje za prvo polugodište 2009. […]

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 2-2009

OPĆINSKO VIJEĆE Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva …..45 Rješenje o izboru predsjednika […]

Izmjene i dopune prostornog plana uređenja

Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Dugopolje objavljene u svibnju 2007.g

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 1-2009

OPĆINSKO VIJEĆE Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Dugopolje za 2008. godinu ……1 […]

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 6-2008

OPĆINSKO VIJEĆE Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Dugopolje za 2008. godinu ….153 Izmjene […]

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 5-2008

OPĆINSKO VIJEĆE Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Oopćine Dugopolje za 2008. godinu ….125 Izmjene […]