Općina Dugopolje

Općina Dugopolje

Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Dokumenti

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 4 – 2019

OPĆINSKO VIJEĆE Zakljucčak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju i godišnji financijski izvještaj trgovačkog društva PODI […]

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za: Veterinarske usluge

Na temelju Na temelju Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16) i Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave (Službeni vjesnik Općine Dugopolje 1/17) upućujemo poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za Veterinarske usluge ev. br. nabave JN05/19.

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 3 – 2019

OPĆINSKO VIJEĆE Zaključak o prihvaćanju Ugovora o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi troškova prijevoza […]

Obavijest za nadmetanje, za postupak: Geodetske usluge

Općina Dugopolje je dana 19. ožujka 2019. godine objavila “Obavijest za nadmetanje ” za postupak: […]

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 2 – 2019

OPĆINSKO VIJEĆE 1. Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Dugopolje ………………………………………………………29 2. Zaključak o […]

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 1-2019

OPĆINSKO VIJEĆE 1. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi ……………………………………………………………………………1 2. Odluka […]

PLAN NABAVE OPĆINE DUGOPOLJE ZA 2019. GODINU

Aktivni plan nabave Općine Dugopolje za 2019. godinu možete pronaći na stranicama Elektroničkog oglasnika javne […]

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 9-2018

OPĆINSKO VIJEĆE 1. Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije o mirovanju mandata iz […]