Općina Dugopolje

Općina Dugopolje

Dugopolje - Koprivno
Kotlenice - Liska

Dokumenti

PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA OPCINE DUGOPOLJE ZA 2014. GODINU

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 47. Statuta Općine Dugopolje…

ODLUKA O PROVEDBI POSTUPAKA JAVNE NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

U svrhu provedbe poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog , namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava Općine Dugopolje, ovom se Odlukom o provedbi…

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 5-2013

OPĆINSKO VIJEĆE Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Dugopolje za 2013. godinu ….109 […]

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 4-2013

OPĆINSKO VIJEĆE Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine …..61 Odluka […]

Zahtjev za prikupljanje ponuda: Pravne usluge za 2013. godinu

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA PRAVNE USLUGE ZA 2013. GODINU (Postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B – mala vrijednost)…

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 3-2013

OPĆINSKO VIJEĆE Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije …..25 Rješenje o izboru predsjednika […]

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 2-2013

OPĆINSKO VIJEĆE Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješča o poslovanju trgovačkog društva PODI DUGOPOLJE d.o.o. za […]

Službeni vjesnik Općine Dugopolje – 1-2013

OPĆINSKO VIJEĆE Izmjene i dopune Statuta Općine Dugopolje …..1 Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća […]