dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

Odluka o novčanoj pomoći za novorođenu djecu u 2018.godini Splitsko-dalmatinske županije

Odluka o novčanoj pomoći za novorođenu djecu u 2018. godini

Zahtjev za ostvarenje prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete

Popis potrebitih dokumenata