dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

ODLUKA o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Dugopolje

ODLUKU o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Dugopolje

PREUZMITE DOKUMENT: Odluku o načinu pružanja javne usluge...