dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

Odluka o mjerama za spriječavanje nepropisno odbačenog otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Dugopolje

Odluka o mjerama za spriječavanje nepropisno odbačenog otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Dugopolje