dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

Odluka o donošenju pročišćenog teksta Urbanističkog plana uređenja proizvodno-poslovne zone Podi – Zapad

Odluka o donošenju pročišćenog teksta Urbanističkog plana uređenja proizvodno-poslovne zone Podi – Zapad