dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

Odluka o donošenju pročišćenog teksta Detaljnog plana uređenja Podi na području Općine Dugopolje

Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja Dugopolje Podi na području Općine Dugopolje

PREUZMITE DOKUMENT: Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja Dugopolje - Podi