dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

Odluka o donošenju Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja Podi na području Općine Dugopolje

Odluka o donošenju Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja Podi na području Općine Dugopolje

PREUZMITE DOKUMENT: Odluka o donošenju Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja Podi na području Općine Dugopolje