dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Dugopolje Bani – Sjever

PREUZMITE DOKUMENT: Odluka o donošenju Izmjena i dopuna DPU na području Općine Dugopolje Bani - Sjever