dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

“Obavijest za nadmetanje ” za postupak: Opskrba električnom energijom

 

Općina Dugopolje je dana 29. studenog 2018. godine objavila “Obavijest za nadmetanje ” za postupak: Opskrba električnom energijom, broj objave: 2018/S 0F2-0033523.
Detalje o objavi možete vidjeti: https://eojn.nn.hr/