dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

Izvješće sa javne rasprave o Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenja područja Dugopolje Bani-Sjever

Izvješće sa javne rasprave – Izmjene i dopune DPU uređenja Bani – Sjever

PREUZMITE DOKUMENT: Izvješće sa javne rasprave - Izmjene i dopune DPU uređenja Bani - Sjever