dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA DUGOPOLJE – BANI SJEVER – SAŽETAK ZA JAVNOST

Izmjene i dopune DPU Bani Sjever (2-2018) – sažetak za javnost

PREUZMITE DOKUMENT: Izmjene i dopune DPU Bani Sjever (2-2018) - sažetak za javnost