dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA PODRUČJA DUGOPOLJE – BANI SJEVER; PRIJEDLOG PLANA

Izmjene i dopune DPU Bani Sjever (1-2018) – Prijedlog Plana

PREUZMITE DOKUMENT: Izmjene i dopune DPU Bani Sjever (2-2018) - Prijedlog Plana