dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

Izjava o nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 80. zakona o javnoj nabavi – Podi Dugopolje doo

PREUZMITE DOKUMENT: Izjava o nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 80. zakona o javnoj nabavi - Podi Dugopolje doo