dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 80. STAVAK 1. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (“NARODNE NOVINE”, BROJ 120/16)

PREUZMITE DOKUMENT: IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 80. STAVAK 1. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI ("NARODNE NOVINE", BROJ 120/16)