dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE RADOVA I USLUGA OPĆINE DUGOPOLJE ZA 2016. GODINU

PREUZMITE DOKUMENT: I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE RADOVA I USLUGA OPĆINE DUGOPOLJE ZA 2016. GODINU