dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

I. izmjene i dopune Plana nabave PODI DUGOPOLJE d.o.o. za 2018. godinu

PREUZMITE DOKUMENT: I. izmjene i dopune Plana nabave PODI DUGOPOLJE d.o.o. za 2018. godinu