dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

Grafički dio Detaljnog plana uređenja područja Dugopolje Bani – Sjever

Grafički dio Detaljnog plana uređenja područja Dugopolje Bani – Sjever

1.NAMJENA POVRSINA

Prometna, telekominikacijska i komunalna infrastrukturalna mreža

2.1.PROMET

2.2.PRESJECI PROMETNICA

2.3.TELEKOMUNIKACIJE

2.4.ENERGETIKA

2.5.JAVNA RASVJETA

2.6.VODOVOD

2.7.KANALIZACIJA

3.UVJETI KORISTENJA

4.UVJETI GRADNJE