dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

Dugopoljski žrtvoslov (1941.-1948.)

Autori knjige Dugopoljski žrtvoslov (1941.-1948.) su diplomirana povjesničarka Blanka Matković i dr. sc. don Josip Dukić, profesor crkvene povijesti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Knjiga je podjeljena na pet cjelina, a nastala je na temelju brojnih izvora koji se čuvaju ponajviše u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu i Državnom arhivu u Splitu.

PREUZMITE DOKUMENT: Dugopoljski žrtvoslov (1941.-1948.)