dugopolje - koprivno
kotlenice - liska
tel. 021 / 668 280 fax 021/ 660 250

Z A K L J U Č A K o utvrđivaju Prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog Plana uređenja Dugopolje Bani – Sjever na području Općine Dugopolje

 

Z A K L J U Č A K o utvrđivaju Prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog Plana uređenja Dugopolje Bani – Sjever na području Općine Dugopolje

PREUZMITE DOKUMENT: Z A K L J U Č A K o utvrđivaju Prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog Plana uređenja Dugopolje Bani - Sjever na području Općine Dugopolje